Tietosuojaseloste

Hinkutiimi Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötiedot

Henkilötietoja käsittelee yrityksessä kaksi henkilöä, Marita Pukkila ja Tea Törmä.

Rekisterinpitäjänä toimii Marita Pukkila, jonka yhteystiedot ovat: Marita Pukkila, PL 17, 61801 Kauhajoki p. 040 5667 221

 

Tietojen käsittelijät

Sisäisiä käsittelytapahtumia yrityksessä on palkanlaskentaan liittyvät tiedot, sekä työnhakuun liittyvät tiedot. Näitä tietoja käsittelevät yllämainitut henkilöt. Tietojen häviäminen / tuhoutuminen on estetty ulkopuolisella varmuustallenteella.

 

Ulkoiset tietojen käsittelijät ovat tilitoimisto, jona toimii HTT Oy, jonka kanssa on laadittu toimeksiantosopimus, liite 1. M Tech Solutions Oy käsittelee IT alan tietojenkäsittelyohjelmia meidän ohjeistuksemme mukaisesti. Tietojenkäsittelysopimus liitteenä 2. Nettisivujen ylläpitäjänä toimii Semio Oy, joka tekee tarvittavia toimenpiteitä myös meidän ohjeistuksemme mukaisesti, liite 4. Liitteet löytyvät Hinkutiimi Oy n toimistolta.

 

Tietojen siirrot sisäisesti ja ulkoisesti

Tietojen siirrot sisäisesti tapahtuvat sekä netin välityksellä, että paperikopioina. Ulkoisesti tietojen siirrot tapahtuvat samalla tavalla kuin sisäisesti. Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on palkanlaskuun liittyviä asioita, jotka ovat lakisääteisiä velvoitteita. Tilitoimistoon tiedot siirretään kirjanpitoa varten. Tiedonsiirtoon käytetään nettiyhteyttä niiltä osin kuin se soveltuu. Paperikopioina toimitetaan ne tiedot, jotka ovat pakollisia kirjanpidon suorittamiseen.

 

Nettisivujen muokkaus tapahtuu silloin, kun niitä kehitetään tai muutetaan sisältöä. Nettisivujen ylläpitoon liittyvät tiedonvälitykset suoritetaan kaikki sähköisesti.

 

Tietojen kerääminen

Tietojen kerääminen tapahtuu työnhakijan toimesta, joka täyttää hakulomakkeen ja siirtää sen sähköisesti meidän tietojärjestelmään. Samalla työnhakija antaa luvan käyttää häneltä saatuja tietoja työntekijöitä tarvitseville yrityksille ja yksityisille henkilöille.

 

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on mahdollisuus päästä käsiksi omiin tietoihin ja tarvittaessa rajoittaa niiden käyttöä, oikaista niitä tai määrätä tiedot poistettavaksi

 

Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot käsitellään toimistossa (Teknologiakeskus Logistia), jossa lukitut ovet. Tiedot säilytetään yrityksen henkilötietoja käsittelevien henkilöiden tietokoneilla, jotka ovat myös varustettu salasanoin, joka näin estää ulkopuolisten pääsemisen rekistereihin. Tietoja katsotaan pääasiassa koneelta, joten niitä ei tarvitse tulostaa.

 

Tietojen poistot ja siirrot ulos

Yli vuoden vanhat henkilötiedot poistetaan työnhakijarekisteristä. Kaikki tulostetut tiedot, joita käsitellään tilapäisesti, siirretään käytön jälkeen lukittuun säiliöön, joka siirretään Talohuolto Palonevan toimesta tuhottavaksi. Liite 3 (löytyy Hinkutiimi Oy n toimistolta).

 

Suostumus

Työnhakijan antaessa tietonsa meille, suostuu samalla siihen, että voimme käyttää hänen antamiaan tietoja tarjotessamme hänen työpanostaan yrityksille ja yksityistalouksille. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Sovellettava lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja asetus, Henkilötietolaki Saatamme muuttaa tietosuojaselostetta aika ajoin. Tämän voimassaolo alkaa 25.05.2018